Privacy statement

Inleiding
Pelican Media BV (hierna aangeduid als: ‘Pelican’) acht het respecteren van de persoonlijke levenssfeer van haar abonnees, klanten en bezoekers van haar website van groot belang. Pelican behandelt en beveiligt de persoonlijke gegevens van abonnees, klanten en bezoekers van haar websites met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Daarbij houdt Pelican zich aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en overige privacy wet- en regelgeving stelt.
Verantwoordelijke
De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Pelican Media BV, Delflandlaan 4, 1062 EB, Amsterdam.
Indien u vragen heeft over de manier waarop Pelican met uw gegevens omgaat, of indien u zich wilt afmelden voor bepaald gebruik van uw gegevens dan kunt u een email sturen naar info@pelicanmedia.nl. Op dit adres kunt u ook terecht indien u uw gegevens wilt inzien of laten aanpassen.
Verwerking van persoonsgegevens
Pelican verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• totstandkoming en uitvoering van de met u gesloten overeenkomst, waaronder de betaling van afgenomen producten en/of diensten, en om u de overeengekomen producten en/of diensten aan te kunnen bieden en te kunnen leveren;
• om u in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen, of om contact op te nemen met andere gebruikers, indien de website die mogelijkheid biedt;
• om te factureren, in het geval het gaat om een betaalde dienst. Deze financiële gegevens worden nooit op een website gepubliceerd door Pelican, en ook niet aan derden ter beschikking gesteld voo doeleinden anders dan het uitvoeren van de overeenkomst;
• om de website van Pelican te beveiligen en webstatistieken op te stellen;
• om gericht aanbiedingen te doen; zo kan bijvoorbeeld een advertentie worden getoond van een product en/of dienst waarvan Pelican op basis van de door haar verwerkte persoonsgegevens vermoedt dat het uw interesse heeft;
• om u een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, service bericht of andere elektronische boodschap toe te kunnen sturen;
• om u te kunnen informeren over mogelijk voor u relevante producten en diensten en nieuwe aanbiedingen van Pelican en van derden;
• om haar websites en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren;
• om te voldoen aan de op Pelican rustende wet- en regelgeving;
• beslechting van eventuele geschillen.Pelican bewaart uw persoonsgegevens zolang nodig ten behoeve van hierboven omschreven doeleinden nodig is. Daarna kunnen uw persoonsgegevens bewaard blijven voor archiefdoeleinden.
Delen van persoonsgegevens
Pelican kan de door haar verwerkte persoonsgegevens ook uitwisselen met haar groepsmaatschappijen waaronder Pelican Media BV. Reden daarvoor is dat Pelican u dan nog beter van dienst kan zijn en de inhoud van haar websites nog beter op uw interesses kan afstemmen. Indien u bezwaar heeft tegen het uitwisselen en combineren van uw persoonsgegevens met groepsmaatschappijen, kunt u dit melden via info@pelicanmedia.nl.
Pelican kan uitsluitend elektronische gegevens, zoals uw e-mailadres en mobiel telefoonnummer, verstrekken aan derden, zoals hierboven onder het kopje ‘Doeleinden’ omschreven, voor het toesturen van informatie en aanbiedingen over hun producten en diensten indien u Pelican daarvoor ondubbelzinnige toestemming hebt gegeven.Indien u geen prijs stelt op die informatie of aanbiedingen, kunt u uw gegevens laten blokkeren. Ook kunt u een verleende toestemming voor het gebruik van uw elektronische gegevens intrekken. In beide gevallen kunt u een e-mail sturen naar info@pelicanmedia.nl
Pelican kan in bijzondere gevallen uw persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen indien zij daartoe in het kader van de uitvoering van een wettelijk voorschrift of een gerechtelijke procedure verplicht is.
Gebruik van cookies
Pelican maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden met gegevens die op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen en kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen. Pelican maakt gebruik van sessie cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden uitsluitend gebruikt om het gebruik van de website voor u gemakkelijker te maken en worden automatisch verwijderd op het moment dat u uw browser afsluit. Daarnaast maakt Pelican gebruik van tijdelijke cookies. Aan de hand van deze cookies kan onze website u herkennen, de volgende keer dat u deze bezoekt. Met behulp van deze cookies kan de website speciaal op u worden ingesteld; een hulpmiddel om het gebruik van de website voor u nog aangenamer te maken. Tijdelijke cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om bij te houden welke producten en/of diensten u in uw winkelwagen heeft liggen of om de voorkeuren die u hebt ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina vast te leggen. Ook kunnen deze cookies worden gebruikt om advertenties op de websites die u bezoekt beter op uw behoeften en interesses af te stemmen, om te voorkomen dat u een bepaalde advertentie te vaak ziet en om te registreren hoe vaak een advertentie wordt vertoond. De informatie die via deze cookies wordt verkregen, wordt 60 dagen na uw laatste bezoek automatisch verwijderd. Aan de hand van deze cookies kan de site u herkennen als u deze weer bezoekt. Op het gebruik van cookies door deze derden is het privacy- en cookiebeleid van de desbetreffende derde van toepassing. Adverteerders of andere derden hebben geen toegang tot de door Pelican geplaatste cookies.In uw browserinstellingen kunt u zelf beslissen of u cookies wilt accepteren of weigeren of dat u wilt dat uw browser u op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst.
Links
Op de website van Pelican treft u een aantal links aan naar websites van andere partijen. Pelican is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites om gaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy statement, de disclaimer, de copyright notice en de algemeen voorwaarden van de website die u bezoekt.
Beveiliging
Pelican handhaaft te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.
Wijzigingen van het Privacy- en Cookiestatement
Pelican behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy- en Cookie Statement. Check daarom regelmatig dit Privacy- en Cookie Statement voor het geldende privacy- en cookiebeleid van Pelican.
Laatst gewijzigd: 20 mei 2014